• Antal henvendelser fra borgere til DCALN  fra 1. januar 2020 til 24. februar 2020: 4
  • Antal nyredonationer med anonym levende nyredonor 2019 til dato 24. februar  2020: 0